K.B. 19-4-1993: bijdrage premies terzake van aanvullende verzekering hospitalisatie

Résumé: Om praktische redenen, werd dit besluit ingegeven ZONDER VOLLEDIGE HISTORIEK. Alle artiekelen werden ingevoerd met dezelfde toepassingdatum d.w.z.: de laatste toepassingsdatum van deze tekst op het ogenblik van de invoering in docleg. Om de echte toepassingsdatum te zien, moet u op het GROENE UITROEPTEKEN klikken. Daar waar geen uitroepteken staat, is de tekst van toepassing 10 dagen na datum van publicatie. Zodra de tekst die in docleg is ingevoerd, wordt gewijzigd of vervangen, vindt u de informatie over de toepassingsdatum ook terug door op de GROENE BOL te klikken.

Papierversie: Pagina UB/223

Note: Historiek vanaf 25-8-1995

Tekst gewijzigd door: B.S. 23-5-2007

Numac: 1993022228

FR   NL  


Koninklijk besluit van 19 april 1993 betreffende de bijdrage op de premies terzake van een aanvullende verzekering voor hospitalisatie

Table des Matières du document

Artikel 1.     Art. 2.     Art. 3.     Art. 4.     Art. 4bis.     Art. 5.

FR   NL