K.B. 2-8-2002: uitvoering art. 19, § 4, van de nieuwe gemeentewet en art. 37quater van de wet 29-6-1981 (algemene beginselen van de sociale zekerheid)

Résumé: Papierversie: Pagina UB/891

Note: Tekst met volledige historiek

Deze tekst werd ingevoerd door het B.S. 31-8-2002 - ed. 2

FR   NL  


Koninklijk besluit van 2 augustus 2002 tot uitvoering van artikel 19, § 4, van de nieuwe gemeentewet en van artikel 37quater van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers

Table des Matières du document

Artikel 1.     Art. 2.     Art. 3.     Art. 4.     Art. 5.     Art. 6.

FR   NL