Besluit Algemeen Beheerscomité 26-1-2018: personeelsplan 2018 RIZIV (OPGEHEVEN DOOR: B.S. 27-2-2019)

Résumé: Numac tekst: 2018010465

Note: Tekst bijgewerkt tot: B.S. 27-2-2019 - Wijzigende numac: 2019040441

FR   NL  


Besluit van het Algemeen beheerscomité van 26 januari 2018tot vaststelling van het personeelsplan 2018 van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

Table des Matières du document

Artikel 1.     Art. 2.     Art. 3.     Art. 4.     Art. 5.

msg_kfichiers_annexes
msg_kVersion_deEn vigueur le
Annexe 01/01/2018
  "   "  01/01/2019

FR   NL