K.B. 27-4-2007: bepaling van tenlasteneming van financiële weerslag van sociaal akkoord dat betrekking heeft op gezondheidssector en dat in 2000 door federale regering werd gesloten met betrokken representatieve organisaties van werkgevers en werknemers, voor kalenderjaar 2007

Résumé: Papierversie: pagina UB/1519

Note: Tekst met volledige historiek

Deze tekst werd ingevoerd door het B.S. 31-5-2007 - ed. 1

FR   NL  


Koninklijk besluit van 27 april 2007 tot bepaling van de tenlasteneming van de financiële weerslag van het sociaal akkoord dat betrekking heeft op de gezondheidssector en dat in 2000 door de federale regering werd gesloten met de betrokken representatieve organisaties van werkgevers en werknemers, voor het kalenderjaar 2007

Table des Matières du document

Artikel 1.     Art. 2.

FR   NL