31-3-2003 - Protocol betreffende invoering van vereenvoudigde procedure voor toekenning van terugbetaling van of tegemoetkoming voor hulpmiddelen wat betreft rolstoelen

Résumé: papierversie: pagina UB-O/2

Note: Historiek vanaf 6-12-2003

FR   NL  


Protocol van 31 maart 2003 betreffende de invoering van een vereenvoudigde procedure voor toekenning van een terugbetaling van of een tegemoetkoming voor hulpmiddelen wat betreft rolstoelen, tussen de federale overheid en de overheden bevoegd inzake hulpmiddelen voor personen met een handicap, krachtens artikelen 127 tot 140 van de Grondwet. - Beleid ten gunste van personen met een handicap.

Table des Matières du document

Artikel 1.

FR   NL