K.B. 26-5-2019: financiële tegemoetkoming voor werking representatieve beroepsorganisatie van vroedvrouwen

Résumé: Numac tekst: 2019013042 - blz: 61519

Note: Tekst bijgewerkt tot: B.S. 17-6-2019 - Numac wijzigende tekst: 2019013042 - blz: 61519

FR   NL  


Koninklijk besluit van 26 mei 2019 tot vaststelling van de voorwaarden en modaliteiten volgens welke het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering een financiële tegemoetkoming toekent voor de werking van de representatieve beroepsorganisaties van de vroedvrouwen

Table des Matières du document

Artikel 1.     Art. 2.     Art. 3.     Art. 4.     Art. 5.     Art. 6.     Art. 7.     Art. 8.     Art. 9.

FR   NL