K.B. 20-2-2017 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden voor de logopedische verstrekkingen

Note: Tekst ingevoegd door B.S. 27-2-2017

FR   NL  


Koninklijk besluit van 20 februari 2017 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden voor de logopedische verstrekkingen

Table des Matières du document

Artikel 1.     Art. 2.     Art. 3.     Art. 4.

msg_kfichiers_annexes
msg_kVersion_deEn vigueur le
msg_kdoc_complet01/04/2017

FR   NL