K.B. 18-1-1971: sociale voordelen sommige tandheelkundigen (OPGEHEVEN DOOR: B.S. 31-8-2007)

Résumé: Om praktische redenen, werd dit besluit ingegeven ZONDER VOLLEDIGE HISTORIEK. Alle artikelen werden ingevoerd met dezelfde toepassingdatum d.w.z.: de laatste toepassingsdatum van deze tekst op het ogenblik van de invoering in docleg. Om de echte toepassingsdatum te zien, moet u op het GROENE UITROEPTEKEN klikken. Daar waar geen uitroepteken staat, is de tekst van toepassing 10 dagen na datum van publicatie. Zodra de tekst die in docleg is ingevoerd, wordt gewijzigd of vervangen, vindt u de informatie over de toepassingsdatum ook terug door op de GROENE BOL te klikken.

Papierversie: Pagina UB/19-22

Note: Historiek vanaf 29-3-2004

DEZE TEKST WERD OPGEHEVEN DOOR: K.B. 17-8-2007 - B.S. 31-8 - ed. 3 - art. 3
"Dat besluit blijft evenwel van toepassing op de bijdragen voor het jaar 2005, 2006 en 2007 én op de bijdragen voor de voorgaande jaren die door de Dienst voor geneskundige verzorging van het RIZIV nog niet zouden gestort zijn"

FR   NL  


Koninklijk besluit van 18 januari 1971 tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige tandheelkundigen

Table des Matières du document

Artikel 1.     Art. 2.     Art. 3.     Art. 4.     Art. 5.     Art. 5bis.     Art. 6.     Art. 7.     Art. 8.     Art. 9.     Art. 10.

FR   NL