K.B. 18-12-2016 tot vaststelling van het percentage van het voorschot van de subsidiaire heffing voorzien door art. 191, 1ste lid, 15° undecies van de wet 14-7-1994 en tot vaststelling van de uitzonderingsmodaliteiten voor sommige farmaceutische specialiteiten - jaar 2016

Note: Tekst ingevoegd door B.S. 30-12-2016 - ed. 1

FR   NL  


msg_kfichiers_annexes
msg_kVersion_deEn vigueur le
msg_kdoc_complet09/01/2017

FR   NL