K.B. 15-9-2006: vaststelling van globaal budget 2006 van financiëlen middelen voor hele Rijk voor verstrekkingen inzake farmaceutische specialiteiten

Résumé: Om de volledige tekst van dit document te zien klik op de kolom "VAN TOEPASSING OP" op de datum

Papierversie: Pagina UB/1387

Note: Tekst met volledige historiek
Deze tekst werd ingevoerd door het B.S. 4-10-2006 - ed. 2

FR   NL  


Koninklijk besluit van 15 september 2006 tot vaststelling van de finaciële middelen voor het hele Rijk voor de verstrekkingen inzake de farmaceutische specialiteiten in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging

msg_kfichiers_annexes
msg_kVersion_deEn vigueur le
msg_kdoc_complet14/10/2006

FR   NL