K.B. 4-5-2009: tot uitvoering van het artikel 37, § 16bis, eerste lid, 3°, en vierde lid, wat de kinderen die lijden aan chronische nierinsufficiëntie betreft

Résumé: Papierversie: UB/1771

Note: Tekst met volledige historiek
Papier versie: pagina UB/1771
Laatst aangepast door B.S. 18-9-2015 - ed. 2

FR   NL  


Koninklijk besluit van 4 mei 2009 tot uitvoering van het artikel 37, § 16bis, eerste lid, 3°, en vierde lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, wat de kinderen die lijden aan chronische nierinsufficiëntie betreft

Table des Matières du document

Artikel 1.     Art. 2.     Art. 3.     Art. 4.     Art. 5.     Art. 6.

msg_kfichiers_annexes
msg_kVersion_deEn vigueur le
msg_kdoc_complet29/05/2009
msg_kdoc_complet01/04/2011

FR   NL