K.B. 11-6-2004: globale begroting voor verstrekkingen inzake medische beeldvorming in 2003

Résumé: Numac tekst: 2004022447 - p. 51803

Note: Tekst met volledige historiek

Tekst bijgewerkt tot: B.S. 24-6-2004 - Wijzigende numac: 2004022447 - p. 51803

FR   NL  


Koninklijk besluit van 11 juni 2004 tot vaststelling van de globale begroting van de financiële middelen voor het hele Rijk voor de verstrekkingen inzake medische beeldvorming in 2003 in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging

Table des Matières du document

Artikel. 1.     Art. 2.

FR   NL