Protocolakkoord 20-11-2017: tussen Federale Overheid en overheden bedoeld in art. 128, 130 en 135 van Grondwet inzake activiteiten en financiering kankerregister

Résumé: Numac tekst: 2017032156

Note: Tekst bijgewerkt tot: B.S. 8-2-2018 - Wijzigende numac: 2017032156

FR   NL  


Protocolakkoord van 20 november 2017 tussen de Federale Overheid en de overheden bedoeld in artikel 128, 130 en 135 van de Grondwet inzake de activiteiten en financiering van het kankerregister

Table des Matières du document

HOOFDSTUK I.- ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1.     Art. 2.     Art. 3.

HOOFDSTUK II.- OPDRACHTEN

Art. 4.     Art. 5.     Art. 6.     Art. 7.     Art. 8.     Art. 9.

HOOFDSTUK III. - FINANCIERING

Art. 10.     Art. 11.     Art. 12.

HOOFDSTUK IV.- UITVOERING EN RAPPORTERING

Art. 13.     Art. 14.     Art. 15.

HOOFDSTUK V.- INWERKINGTREDING

Art. 16.     Art. 17.

FR   NL