K.B. 16-4-2002: forfaitaire tegemoetkoming voor specifieke kosten van diensten thuisverpleging en voorwaarden voor toekennen van die tegemoetkoming

Résumé: Numac tekst: 2002022359 - p. 19443

Note: Tekst met volledige historiek

Tekst bijgewerkt tot: B.S. 1-7-2004 - Wijzigende numac: 2004022002 - p. 53365

FR   NL  


Koninklijk besluit van 16 april 2002 tot vaststelling van de forfaitaire tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen voor de specifieke kosten van de diensten thuisverpleging en van de voorwaarden voor het toekennen van die tegemoetkoming

Table des Matières du document

Artikel 1.     Art. 2.     Art. 3.     Art. 4.     Art. 5.     Art. 6.     Art. 7.

FR   NL