K.B. 26-6-2002: globale begroting voor de medische beeldvorming in 2002

Résumé: Papierversie: Pagina UB/873

Note: Tekst met volledige historiek
Deze tekst werd ingevoerd door het B.S. 29-6-2002 - ed. 2

FR   NL  


Koninklijk besluit van 26 juni 2002 tot vaststelling van de globale begroting van de financiële middelen voor het hele rijk voor de verstrekkingen inzake medische beeldvorming in 2002 in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging

Table des Matières du document

Artikel 1.     Art. 2.

FR   NL