K.B. 16-10-1997: vaststelling voorwaarden waaronder en modaliteiten volgens welke het aandeel van het RIZIV in vorm van voorschotten kan worden gestort aan instellingen waarmee contracten worden gesloten die zijn bedoeld in art. 54, § 1, van de wet

Résumé: Papierversie: Pagina UB/428

Note: Tekst met volledige historiek

Tekst bijgewerkt tot: B.S. 14-11-1997

Numac: 1997022815

FR   NL  


Koninklijk besluit van 16 oktober 1997 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder en de modaliteiten volgens welke het aandeel van het RIZIV in de vorm van voorschotten kan worden gestort aan de instellingen waarmee de contracten worden gesloten die zijn bedoeld in artikel 54, § 1, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Table des Matières du document

Artikel 1 .     Art. 2.     Art. 3.     Art. 4.

FR   NL