Akk. 25-1-1999: geneesheren-ziekenfondsen inzake forfaitaire honoraria medische beeldvorming per opneming voor gehospitaliseerde patiënten

Résumé: Om de bijlagen te zien, klik bij de kolom "VAN TOEPASSING OP" op de datum

Papierversie: Pagina UB/567

Note: Tekst met volledige historiek
Deze tekst werd ingevoerd door het B.S. 27-5-1999

Bekrachtigd door het K.B. 26-4-1999 - B.S. 27-5

DEZE TEKST WERD OPGEHEVEN DOOR: K.B. 3-6-07 - B.S. 27-6 - art. 6 - blz. 35102

FR   NL  


Akkoord van 25 januari 1999 van de Nationale commissie geneesheren-ziekenfondsen betreffende de regels voor de berekening van de forfaitaire honoraria inzake medische beeldvorming betaald per opneming voor gehospitaliseerde patiënten

Table des Matières du document

Artikel 1.     Art. 2.     Art. 3.     Art. 4.     Art. 5.     Art. 6.

msg_kfichiers_annexes
msg_kVersion_deEn vigueur le
Annexe 101/07/1999
Annexe 201/07/1999

FR   NL