K.B. 19-7-1976: uitvoering art. 37, 2e lid, van de wet 30-3-1976: economische herstelmaatregelen

Résumé: Papierversie: Pagina UB/38

Note: Tekst met volledige historiek

Tekst bijgewerkt tot: B.S. 20-07-1976

Numac: 1976071901

FR   NL  


Koninklijk besluit van 19 juli 1976 tot uitvoering van artikel 37, tweede lid, van de wet van 30 maart 1976 betreffende de economische herstelmaatregelen

Table des Matières du document

Artikel 1.     Art. 2.

FR   NL