K.B. 29-3-2012 tot vaststelling voor het jaar 2012 van het bedrag voor de alternatieve financiering van de verplichte verzekering van de geneeskundige verzorging in uitvoering van artikel 67bis van de wet 2-1-2001

Note: Tekst ingevoegd door B.S. 23-4-2012 - ed. 1

FR   NL  


Koninklijk besluit van 29 maart 2012 tot vaststelling voor het jaar 2012 van het bedrag voor de alternatieve financiering van de verplichte verzekering van de geneeskundige verzorging in uitvoering van artikel 67bis van de wet van 2 januari 2001

Table des Matières du document

Artikel 1.     Art. 2.     Art. 3.

FR   NL