Verord. 27-9-2004: bepaling werkplaatsnormen voorzien in art. 80bis, 84bis en 85bis van K.B. 3-7-1996

Résumé: Om de volledige tekst van dit document te zien klik bij de kolom "VAN TOEPASSING OP" op de datum

Papierversie: Pagina UB/1209

Note: Tekst met volledige historiek

Deze tekst werd ingevoerd door het B.S. 27-10-2004

FR   NL  


Verordening van 27 september 2004 tot bepaling van werkplaatsnormen voorzien in de artikelen 80bis, 84bis en 85bis van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

msg_kfichiers_annexes
msg_kVersion_deEn vigueur le
msg_kdoc_complet27/04/2005

FR   NL