K.B. 26-4-2007: vaststelling tegemoetkoming verleend in tijdelijke projecten in verband met diagnose en behandeling endeldarmkanker

Résumé: Numac tekst: 2007022704 - p. 26390

Note: Tekst met volledige historiek

Tekst bijgewerkt tot: B.S. 15-5-2007 - Wijzigende numac: 2007022704 - p. 26390

FR   NL  


Koninklijk besluit van 26 april 2007 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder een tegemoetkoming van de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering mag worden verleend in tijdelijke projecten in verband met de diagnose en de behandeling van endeldarmkanker

Table des Matières du document

Artikel 1.     Art. 2.     Art. 3.     Art. 4.     Art. 5.     Art. 6.     Art. 7.     Art. 8.     Art. 9.     Art. 10.     Art. 11.     Art. 12.     Art. 13.     Art. 14.

FR   NL