K.B. 26-4-2007: vaststelling van voorwaarden van tegemoetkoming in tijdelijke projecten ivm diagnose en behandeling van endeldarmkanker

Résumé: Papierversie: Pagina UB/1513

Note: Tekst met volledige historiek

Deze tekst werd ingevoerd door het B.S. 15-5-2007 - ed. 1

FR   NL  


Koninklijk besluit van 26 april 2007 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder een tegemoetkoming van de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering mag worden verleend in tijdelijke projecten in verband met de diagnose en de behandeling van endeldarmkanker

Table des Matières du document

Artikel 1.     Art. 2.     Art. 3.     Art. 4.     Art. 5.     Art. 6.     Art. 7.     Art. 8.     Art. 9.     Art. 10.     Art. 11.     Art. 12.     Art. 13.     Art. 14.

FR   NL