Protocol goedgekeurd 23-1-2018: door Overeenkomstencommissie vroedvrouwen-verzekeringsinstelling bedoeld in art. 3 van K.B. 16-12-1963 tot samenstelling commissies belast met onderhandelen over en sluiten nationale overeenkomsten en betreft toepassingsvoorwaarden voor uitwisselingen van elektronische gegevens tussen vroedvrouwen en verzekeringsinstellingen via MyCareNet-netwerk

Résumé: Numac Tekst: 2018A11671

Note: Tekst bijgewerkt tot: B.S. 11-4-2018 - Wijzigende numac: 2018A11671

FR   NL  


Dit protocol werd op 23 januari 2018 goedgekeurd door de Overeenkomstencommissie vroedvrouwen - verzekeringsinstellingen bedoeld in artikel 3 van het Koninklijk besluit van 16 december 1963 tot samenstelling van de commissies belast met het onderhandelen over en het sluiten van de nationale overeenkomsten in het kader van de verzekering voor geneeskundige verzorging en betreft de toepassingsvoorwaarden voor uitwisselingen van elektronische gegevens tussen vroedvrouwen en verzekeringsinstellingen via het MyCareNet-netwerk

Table des Matières du document

Artikel 1.     Art. 2.     Art. 3.     Art. 4.     Art. 5.     Art. 6.     Art. 7.

FR   NL