M.B. 6-11-2003: toekenning van tegemoetkoming, bedoeld in art. 37, § 12, in de rust- en verzorgingstehuizen en in de rustoorden voor bejaarden

Résumé: Om de volledige tekst van dit document te zien klik bij de kolom "VAN TOEPASSING OP" op de datum

Papierversie: Pagina UB/1071

Note: Tekst met volledige historiek

Deze tekst werd laatst aangepast door het B.S. 30-6-2014

Abrogé par : Arrêté du Gouvernement flamand du 30-11-2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande - M.B. 28-12 - art. 627
Dit artikel wordt geciteert in het artikels 3 en 10 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 30-11-2018 houdende de uitvoering van het decreet van 18-5-2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming en van het besluit van de Vlaamse Regering van 7-12-2018 tot financiering van sommige sociale akkoorden in bepaalde gezondheidsinrichtingen en -diensten- B.S. 31-12 - ed. 1

FR   NL  


Ministerieel besluit van 6 november 2003 tot vaststelling van het bedrag en de voorwaarden voor de toekenning van de tegemoetkoming, bedoeld in artikel 37, § 12, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, in de rust- en verzorgingstehuizen en in de rustoorden voor bejaarden

msg_kfichiers_annexes
msg_kVersion_deEn vigueur le
msg_kdoc_complet01/01/2004
msg_kdoc_complet01/07/2007
msg_kdoc_complet01/04/2008
msg_kdoc_complet01/07/2008
msg_kdoc_complet01/10/2008
msg_kdoc_complet19/03/2009
msg_kdoc_complet01/01/2010
msg_kdoc_complet01/07/2010
msg_kdoc_complet01/04/2012
msg_kdoc_complet01/07/2012
msg_kdoc_complet01/01/2013
msg_kdoc_complet01/07/2013
msg_kdoc_complet01/07/2014
msg_kdoc_complet02/07/2014

FR   NL