K.B. 8-6-1995: vastlegging van de budgetten m.b.t. tot 1995, voor de verstrekkingen van klinische biologie en voor de verstrekkingen van medische beeldvorming

Résumé: Numac tekst: 1995022293 - p. 27203

Note: Tekst met volledige historiek

Tekst bijgewerkt tot: B.S. 23-9-1995 - Wijzigende numac: 1995022293 - p. 27203

FR   NL  


Koninklijk besluit van 8 juni 1995 tot vastlegging van de globale budgetten van de financiële middelen voor het ganse Rijk met betrekking tot het jaar 1995, voor de verstrekkingen van klinische biologie en voor de verstrekkingen van medische beeldvorming in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging

Table des Matières du document

Artikel 1.     Art. 2.     Art. 3.

FR   NL