Bijlage K.B. 10-1-1991: vaststelling van de nomenclatuur van de revalidatieverstrekkingen

Résumé: Papierversie: Pagina UB/176-4

Note: Historiek vanaf 1-6-2002

Deze tekst werd laatst aangepast door het B.S. 20-3-2018

Om de tekst van de bijlage te zien klik onderaan bij de bijlagen op fichiers

FR   NL  


Bijlage bij het Koninklijk besluit van 10 januari 1991 tot vaststelling van de nomenclatuur van de revalidatieverstrekkingen bedoeld in artikel 23, § 2, tweede lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994, tot vaststelling van de honoraria en prijzen van die verstrekkingen en tot vaststelling van het bedrag van de verzekeringstegemoetkoming in die honoraria en prijzen

Table des Matières du document

Artikel 1.

msg_kfichiers_annexes
msg_kVersion_deEn vigueur le
Annexe 01/06/2002
  "   "  01/06/2009
  "   "  25/12/2010
  "   "  01/12/2011
  "   "  01/01/2013
  "   "  01/04/2013
  "   "  01/02/2016
  "   "  01/05/2018
  "   "  01/04/2020

FR   NL