K.B. 20-6-2005: vaststelling criteria en regels selectie erkende kinesitherapeuten die recht bekomen verstrekkingen te verrichten die voorwerp kunnen zijn van tussenkomst van verplichte verzekering geneeskundige verzorging en uitkeringen

Résumé: Papierversie: Pagina UB/1293

Note: Tekst met volledige historiek
Opgeheven door: B.S. 11-10-2013 - ed. 2

FR   NL  


Koninklijk besluit van 20 juni 2005 tot vaststelling van de criteria en de regels voor de selectie van de erkende kinesitherapeuten die het recht bekomen om verstrekkingen te verrichten die voorwerp kunnen zijn van een tussenkomst van de verplichte verzekering geneeskundige verzorging en uitkeringen

Table des Matières du document

Hoofdstuk I. - Algemene bepalingen

Artikel 1.

Hoofdstuk II. - Toekenning van bevoegdheden voor het vaststellen van de inhoud en de organisatiemodaliteiten van het vergelijkend examen

Art. 2.     Art. 3.

Hoofdstuk III. - Inschrijving

Art. 4.

Hoofdstuk IV. - Het vergelijkend examen

Art. 5.     Art. 6.

Hoofdstuk VI. - Het totaal aantal kandidaten houders van een diploma afgeleverd door een instelling die tot de Franse Gemeenschap of de Vlaamse Gemeenschap behoort, die het recht om verstrekkingen te verrichten die voorwerp kunnen zijn van een tussenkomst van de verplichte verzekering geneeskundige verzorging en uitkeringen bekomen

Art. 7.     Art. 8.

Hoofdstuk VII. - Slotbepalingen

Art. 9.     Art. 10.     Art. 11.

FR   NL