Publié le 25/07/1963
   

FR   NL  

Wet van 25 april 1963 betreffende het beheer van de instellingen van openbaar nut voor sociale zekerheid en sociale voorzorg

Art. 4quater.


Art. 5.
01/01/2005 De Koning benoemt de voorzitter. Deze moet:
01/01/2005 Belg zijn;
01/01/2005 ten minste 30 jaar oud zijn;
01/01/2005 onafhankelijk staan tegenover de organisaties die in het beheerscomité van de instelling vertegenwoordigd zijn;
01/01/2005 niet onder het hiërarchisch gezag van een Minister staan.

Art. 6.

FR   NL   [Affichage pour impression]