K.B. 4-9-2012: toekennen financiële tegemoetkoming voor werking van representatieve beroepsorganisaties van bandagisten

Note: Tekst werd ingevoerd door het B.S. 19-9-2012

FR   NL  


Koninklijk besluit van 4 september 2012 tot vaststelling van de voorwaarden en modaliteiten volgens welke het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering een financiële tegemoetkoming toekent voor de werking van de representatieve beroepsorganisaties van de bandagisten

Table des Matières du document

Artikel. 1     Art. 2     Art. 3     Art. 4     Art. 5     Art. 6     Art. 7     Art. 8     Art. 9

FR   NL