K.B. 30-12-2012: tot vaststelling van door de Dienst voor geneeskundige verzorging van het RIZIV te storen jaarlijkse bijdrage voor 2012, voorzien bij K.B. 17-8-2007 tot instelling van regeling van sociale voordelen voor sommige tandheelkundigen

Résumé: Papierversie: pagina UB/

Note: Tekst ingevoegd door B.S. 31-10-2012

FR   NL  


Koninklijk besluit van 30 september 2012 tot vaststelling van de door de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering te storten jaarlijkse bijdrage voor het jaar 2012, voorzien bij het koninklijk besluit van 17 augustus 2007 tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige tandheelkundigen

Table des Matières du document

Artikel 1.     Art. 2.

FR   NL