Ministerieel besluit van 28 februari 2018 tot vaststelling van de praktische organisatie van de medische verkiezingen zoals bedoeld in artikel 211, § 1, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Note: Tekst ingevoegd door: B.S. 5-3-2018

FR   NL  


Ministerieel besluit van 28 februari 2018 tot vaststelling van de praktische organisatie van de medische verkiezingen zoals bedoeld in artikel 211, § 1, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Table des Matières du document

HOOFDSTUK I.- DEFINITIES EN ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel. 1.

HOOFDSTUK II.- ERKENNING VAN REPRESENTATIEVE BEROEPSORGANISATIES VAN ARTSEN

Art. 2.     Art. 3.     Art. 4.

HOOFDSTUK III.- GETUIGEN

Art. 5.

HOOFDSTUK IV.- TOEKENNING LIJSTNUMMERS

Art. 6.

HOOFDSTUK V.- KIEZESLIJST

Art. 7.     Art. 8.     Art. 9.     Art. 10.

HOOFDSTUK VI.- STEMVERRICHTINGEN

Art. 11.     Art. 12.     Art. 13.

HOOFDSTUK VII.- BOEKING VAN DE STEMMEN

Art. 14.     Art. 15.     Art. 16.     Art. 17.     Art. 18.     Art. 19.

HOOFDSTUK VIII.- BEDENDMAKING

Art. 20.

HOOFDSTUK IX.- SLOTBEPALING

Art. 21.     Art. 22.

FR   NL