K.B. 4-9-2012: toekennen financiële tegemoetkoming voor werking van representatieve beroepsorganisaties van orhtopedisten

Note: Tekst ingevoegd door het B.S. 19-9-2012

FR   NL  


Koninklijk besluit van 4 september 2012 tot vaststelling van de voorwaarden en modaliteiten volgens welke het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering een financiële tegemoetkoming toekent voor de werking van de representatieve beroepsoranisaties van orthopedisten

Table des Matières du document

Artikel 1.     Art. 2.     Art. 3.     Art. 4.     Art. 5.     Art. 6.     Art. 7.     Art. 8.     Art. 9.

FR   NL