K.B. 12-8-2000: toepassing van art. 51, § 3bis, inzake de forfaitaire dagprijzen in algemene ziekenhuizen

Résumé: Papierversie: Pagina UB/660

Om de volledige tekst te zien klik bij de kolom "VAN TOEPASSING OP" op de datum

Note: Tekst met volledige historiek
Deze tekst werd ingevoerd door het B.S. 14-9-2000

FR   NL  


Koninklijk besluit van 12 augustus 2000 houdende toepassing van artikel 51,§ 3bis, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, wat de forfaitaire dagprijzen in algemene ziekenhuizen betreft

msg_kfichiers_annexes
msg_kVersion_deEn vigueur le
msg_kdoc_complet01/10/2000

FR   NL