K.B. 3-6-2002: vermindering tegemoetkoming in prijs per tenlastenemingsdag in medisch-pediatrisch centrum voor kinderen getroffen door chronische ziekte

Résumé: Numac tekst: 2002022470 - p. 29621

Note: Tekst met volledige historiek

Tekst bijgewerkt tot: B.S. 2-7-2002 - Wijzigende numac: 2002022470 - p. 29621

FR   NL  


Koninklijk besluit van 3 juni 2002 tot vaststelling van het bedrag van de vermindering van de verzekeringstegemoetkoming voor geneeskundige verzorging in de prijs per tenlastenemingsdag in een medisch-pediatrisch centrum voor kinderen getroffen door een chronische ziekte

Table des Matières du document

Artikel 1.     Art. 2.     Art. 3.

FR   NL