Koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de door de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering te storten jaarlijkse bijdrage voor het jaar 2017, voorzien bij het koninklijk besluit van 17 augustus 2007 tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige tandheelkundigen

Note: Tekst ingevoegd door: B.S. 14-2-2018

FR   NL  


Koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandige

Table des Matières du document

Artikel 1.     Art. 2.

msg_kfichiers_annexes
msg_kVersion_deEn vigueur le
msg_kdoc_complet01/04/2018
msg_kdoc_complet01/05/2018
msg_kdoc_complet01/06/2018
msg_kdoc_complet01/01/2019
msg_kdoc_complet01/11/2019
msg_kdoc_complet01/12/2019
msg_kdoc_complet01/01/2020
msg_kdoc_complet01/02/2020
msg_kdoc_complet01/04/2020
msg_kdoc_complet01/05/2020

FR   NL