K.B. 18-12-2012 tot uitvoering van het artikel 56ter, § 1, en § 11, 2°, eerste lid, van de wet van 14-7-1994, voor wat de referentiebedragen per opneming betreft

Note: Tekst ingevoegd door B.S. 28-12-2012 - ed. 3
Deze tekst werd laatst aangepast: B.S. 26-7-2018

FR   NL  


Koninklijk besluit van 18 december 2012 tot uitvoering van het artikel 56ter, § 1, en § 11, 2°, eerste lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, voor wat de referentiebedragen per opneming betreft

Table des Matières du document

Artikel 1.     Art. 2.     Art. 3.     Art. 4.

FR   NL