K.B. 4-5-2012 tot vaststelling van de methode voor de berekening van de normatieve verdeelsleutel en de kenmerken van de parameters met het oog op de toepassing van de definitieve financiële verantwoordelijkheid voor het jaar 2008 en de daaropvolgende jaren

Résumé: Papierversie: pagina UB/2055-1

Note: Tekst ingevoegd door: B.S. 13-6-2012

FR   NL  


msg_kfichiers_annexes
msg_kVersion_deEn vigueur le
msg_kdoc_complet14/05/2012

FR   NL