K.B. 23-3-2012: oprichting Impulsfonds voor huisartsengeneeskunde en vaststelling werkingsregels ervan

Note: Tekst laatst gewijzigd tot B.S 3-6-2019

BRUSSEL HOOFDSTEDELIJK GEWEST: Om de tekst van de artikelen 4/1, 4/2, 6, 8/1, 14/1, 16/1, 16/2, 22/1 en 22/2 te zien, klik onderaan op de link bij de toegevoegde bestanden.
WAALS GEWEST: Om de tekst van het Hoofdstuk IV/1 en de artikelen 16/1, 22/1 te zien, klik onderaan op de link bij de toegevoegde bestanden.
DUITSTALIGE GEMEENSCHAP: Om de tekst van de artikelen 1 § 4.1, 13 § 3.1 te zien, klik onderaan op de link bij de toegevoegde bestanden.

FR   NL  


Koninklijk besluit van 23 maart 2012 tot oprichting van een Impulsfonds voor de huisartsengeneeskunde en tot vaststelling van de werkingsregels ervan

Table des Matières du document

HOOFDSTUK 1 - DEFINITIES EN ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1.     Art. 2.

HOOFDSTUK 2 - TUSSENKOMSTEN IN DE INSTALLATIE VAN DE HUISARTSEN

Art. 3.     Art. 4.     Art. 5.     Art. 6.     Art. 7.

HOOFDSTUK 3 - TEGEMOETKOMINGEN VOOR DE LOONKOSTEN

Art. 8.     Art. 9.     Art. 10.     Art. 11.     Art. 12.     Art. 13.

HOOFDSTUK 4 - TEGEMOETKOMINGEN VOOR KOSTEN VOOR DIENSTEN

Art. 14.     Art. 15.     Art. 16.

HOOFDSTUK 5 - OVERGANGSBEPALINGEN

Art. 17.     Art. 18.     Art. 19.

HOOFDSTUK 6 - SLOTBEPALINGEN

Art. 20.     Art. 21.     Art. 22.     Art. 23.     Art. 24.     Art. 25.

msg_kfichiers_annexes
msg_kVersion_deEn vigueur le
-art 1-punt 4-1-Duitstalige Gemeenschap01/06/2018
-art 13-paragraaf 3-1-Duitstalige Gemeenschap01/06/2018
-art 14-1-Brussels Hoofdstedelijk Gewest01/01/2020
-art 16-1-Brussels Hoofdstedelijk Gewest01/01/2016
-art 16-1-Waalse Gewest02/10/2017
-art 16-2-Brussels Hoofdstedelijk Gewest01/01/2020
-art 22-1-Brussels Hoofdstedelijk Gewest01/01/2020
-art 22-1-Waalse Gewest02/10/2017
-art 22-2-Brussels Hoofdstedelijk Gewest01/01/2020
-art 4-1-Brussels Hoofdstedelijk Gewest01/01/2020
-art 4-2-Brussels Hoofdstedelijk Gewest01/01/2020
-art 6-Brussels Hoofdstedelijk Gewest01/01/2016
-art 8-1-Brussels Hoofdstedelijk Gewest01/01/2020

FR   NL