Verord. 17-3-1999: uitvoering art. 22, § 2, a, wet 11-4-1995 tot invoering van handvest van sociaal verzekerde

Résumé: Numac tekst: 1999A22388 - p. 25877

Note: Tekst met volledige historiek

Deze tekst werd laatst aangepast door het B.S. 22-8-2008

FR   NL  


Verordening van 17 maart 1999 tot uitvoering van artikel 22, § 2, a, van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het « handvest » van de sociaal verzekerde

Table des Matières du document

HOOFDSTUK I. - Vraag tot verzaking aan terugvordering

Artikel 1.     Art. 2     Art. 3     Art. 4     Art. 5

HOOFDSTUK II. - Behartigenswaardigheid vastgesteld op basis van het gezinsinkomen van de sociaal verzekerde

Art. 6     Art. 7     Art. 8

HOOFDSTUK III. - Specifieke gevallen die een bijzonder onderzoek vergen

Art. 9     Art. 10

HOOFDSTUK IV. - Behandeling van het dossier, procedure

Art. 11     Art. 12     Art. 13

HOOFDSTUK V. - Inwerkingtreding

Art. 14

FR   NL