K.B. 19-12-2018: vaststelling globaal budget in 2018 van financiële middelen voor het hele Rijk voor verstrekkingen inzake farmaceutische specialiteiten

Résumé: Numac tekst: 2018032556

Note: Tekst bijgewerkt tot: B.S. 24-12-2018 - Wijzigende numac: 2018032556

FR   NL  


Koninklijk besluit van 19 December 2018 tot vaststelling van het globaal budget in 2018 van de financiële middelen voor het hele Rijk voor de verstrekkingen inzake de farmaceutische specialiteiten in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging

Table des Matières du document

Artikel 1.     Art. 2.     Art. 3.     Art. 4.     Art. 5.     Art. 6.

msg_kfichiers_annexes
msg_kVersion_deEn vigueur le
Annexe 03/01/2019

FR   NL