Huishoudelijk reglement 15-2-2018: Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen

Note: Tekst ingevoegd door; B.S. 28-3-2018

FR   NL  


Bijlage Huishoudelijk reglement van 15 februari 2018 van de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen

Table des Matières du document

TITEL 1. - De Zetel

Artikel 1.

TITEL 2. - De werking van de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen

Art. 2     Art. 3     Art. 4     Art. 5     Art. 6     Art. 7     Art. 8     Art. 9     Art. 10     Art. 11     Art. 12     Art. 13     Art. 14     Art. 15

TITEL 3. - Het bureau

Art. 16

TITEL 4. - De externe deskundige

Art. 17     Art. 17bis

TITEL 5. - De vertrouwelijkheid en discretie

Art. 18     Art. 19     Art. 20     Art. 20bis.

TITEL 6. - Het horen van aanvragers

Art. 21     Art. 22

TITEL 7. - Algemene bepalingen

Art. 23     Art. 24

msg_kfichiers_annexes
msg_kVersion_deEn vigueur le
msg_kdoc_complet01/04/2018

FR   NL