Koninklijk besluit van 29 december 1997 houdende de voorwaarden waaronder de toepassing van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994, tot de zelfstandigen en de leden van de kloostergemeenschappen wordt verruimd

Art. 1

[31/12/1997 vig.01/04/2003]

W - K.B. 17-9-01 - B.S. 20-10, van toepassing vanaf 1-6-2001