K.B. 29-6-2014: vaststelling bedrag betaling bijkomende vergoeding voor onregelmatige prestaties en creatie bijkomende tewerkstelling, voorzien in akkoord 24-10-2012 ondertekend door federale regering en representatieve organisaties van werkgevers en werknemers van federale gezondheidssectoren voor sector van thuisverpleging, in wijkgezondheidscentra en ambulante revalidatiecentra voor kalenderjaar 2014

Résumé: Numac tekst: 2014022376

Note: Tekst bijgewerkt tot: B.S. 14-7-2014 - Wijzigende numac: 2014022376

FR   NL  


Koninklijk besluit van 29 juni 2014 tot vaststelling van het bedrag ter betaling van een bijkomende vergoeding voor de onregelmatige prestaties en de creatie van bijkomende tewerkstelling, voorzien in het akkoord van 24 oktober 2012 dat werd ondertekend door de federale regering en de representatieve organisaties van werkgevers en werknemers van de federale gezondheidssectoren voor de sector van de thuisverpleging, in de wijkgezondheidscentra en de ambulante revalidatiecentra voor het kalenderjaar 2014

Table des Matières du document

Artikel 1.     Art. 2.     Art. 3.     Art. 4.

FR   NL