M.B. 21-12-2017: percentage voorschot compenserende heffing voorzien door art. 191, eerste lid, 15°quaterdecies van de gecoördineerde wet - jaar 2017

Résumé: Numac tekst: 2017032207

Note: Tekst bijgewerkt tot: B.S. 28-12-2017 - Wijzigende numac: 2017032207

FR   NL  


Ministerieel besluit van 21 December 2017 tot vaststelling van het percentage van het voorschot van de compenserende heffing voorzien door artikel 191, eerste lid, 15° quaterdecies van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 - Jaar 2017

Table des Matières du document

Artikel 1.     Art. 2.     Art. 3.

FR   NL