Publiť le 27/12/2016
   

FR   NL  

Wet van 31 maart 2010 betreffende vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg

Art. 15.


Art. 16.
01/09/2012 Indien de persoon die de aanvraag heeft ingediend niet de patiŽnt is en deze nog in leven is, heeft het Fonds alleen met de uitdrukkelijke instemming van de patiŽnt of zijn vertegenwoordiger, gegeven overeenkomstig de bepalingen van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiŽnt, [?W:]recht op inzage en afschrift van het patiŽntendossier.
01/09/2012 Indien de persoon die de aanvraag heeft ingediend niet de patiŽnt is en deze overleden is, heeft het Fonds alleen met de uitdrukkelijke toestemming van een persoon bedoeld in artikel 9, ß 4, van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiŽnt, recht op inzage en afschrift van het patiŽntendossier.

Art. 17.

FR   NL   [Affichage pour impression]