K.B. 26-6-2002: globale begroting voor de medische beeldvorming in 2002

Résumé: Numac tekst: 2002022529 - p. 29610

Note: Tekst met volledige historiek

Tekst bijgewerkt tot: B.S. 29-6-2002 - Wijzigende numac: 2002022529 - p. 29610

FR   NL  


Koninklijk besluit van 26 juni 2002 tot vaststelling van de globale begroting van de financiële middelen voor het hele rijk voor de verstrekkingen inzake medische beeldvorming in 2002 in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging

Table des Matières du document

Artikel 1.     Art. 2.

FR   NL