Koninklijk besluit van 8 oktober 2016 betreffende het bedrag ten laste van de administratiekosten van het RIZIV bestemd voor de financiering van het Federaal kenniscentrum voor de gezondheidszorg in 2016

Résumé: Papierversie: UB/

Note: Tekst ingevoegd door: B.S. 24-10-2016

FR   NL  


Koninklijk besluit van 8 oktober 2016 betreffende het bedrag ten laste van de administratiekosten van het RIZIV bestemd voor de financiering van het Federaal kenniscentrum voor de gezondheidszorg in 2016

Table des Matières du document

Artikel 1.     Art. 2.     Art. 3.

FR   NL