Publié le 08/07/1999
   

FR   NL  

Verordening van 17 maart 1999 tot uitvoering van artikel 22, § 2, a, van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het « handvest » van de sociaal verzekerde

Art. 4


Art. 5
01/01/1997 Zodra het dossier ontvangen wordt, meldt de Dienst voor uitkeringen de ontvangst van het verzoek aan de sociaal verzekerde en houdt hem op de hoogte van het onderzoek van zijn dossier.

HOOFDSTUK II. - Behartigenswaardigheid vastgesteld op basis van het gezinsinkomen van de sociaal verzekerde

Art. 6

FR   NL   [Affichage pour impression]