K.B. 20-9-2005: vastlegging toepassingsregels art. 37, § 17 van de gecoördineerde wet voor verstrekkingen in thuisverpleging

Résumé: Papierversie: Pagina UB/1312-4

Note: Tekst met volledige historiek

DEZE TEKST WERD OPGEHEVEN DOOR: K.B. 10-02-2006 - B.S. 23-02-2006 - ed. 1

FR   NL  


Koninklijk besluit van 20 september 2005 tot vastlegging van de toepassingsregels van het artikel 37, § 17 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 voor verstrekkingen in de thuisverpleging

Table des Matières du document

Artikel 1.     Art. 2.

FR   NL