M.B. 2-3-1998: vaststelling praktische organisatie van medische verkiezingen bedoeld in art. 211, § 1 (OPGEHEVEN DOOR: B.S. 19-2-2010)

Résumé: Numac tekst: 1998022157 - p. 5983

Om de volledige tekst van dit document te zien klik bij de kolom "VAN TOEPASSING OP" op de datum

Note: Tekst met volledige historiek

Tekst bijgewerkt tot: M.B. 11-2-2010 - B.S. 19-2 - ed. 3 - Wijzigende numac: 2010022126 - p. 12386

FR   NL  


Ministerieel besluit van 2 maart 1998 tot vaststelling van de praktische organisatie van de medische verkiezingen zoals bedoeld in artikel 211, § 1, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

msg_kfichiers_annexes
msg_kVersion_deEn vigueur le
msg_kdoc_complet05/03/1998
msg_kdoc_complet19/02/2010

FR   NL