Publié le 22/02/2016
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 15 februari 2016 tot vaststelling van het bedrag ter betaling van de creatie van bijkomende tewerkstelling, voorzien in het akkoord van 24 oktober 2012 dat werd ondertekend door de federale regering en de representatieve organisaties van werkgevers en werknemers van de federale gezondheidssectoren voor de sector van de revalidatiecentra vanaf het kalenderjaar 2015

Art. 2.


Art. 3.
03/03/2016 De betalingen door het Fonds aan de betrokken werkgevers zijn afhankelijk van de toepassing door deze werkgevers van het in artikel 1 bedoelde akkoord.

Art. 4.

FR   NL   [Affichage pour impression]